Tipy na výlety


Zde najdete několik tipů na výlety po okolí. Ubytovaným rádi poskytneme brožury a mapky Lednicko-valtického areálu.


Zámek Lednice


Zámek Lednice zbudovaný i se zahradou v anglickém a francouzském stylu patří mezi památky UNESCO již od toku 1996. V areálu zámecké zahrady můžete také využít plavbu lodí, která Vás zaveze například až k letohrádku Janohrad, nebo k Minaretu, ze kterého je výhled na celé okolí Lednicko- valtického areálu. Součástí areálu lednického zámku je i Zámecký skleník s tropickými rostlinami, Minaret, Maurská vodárna a mnohé další zajímavosti.

Vzdálenost: asi 4 km.

Minaret


Rozhledna Minaret leží v nadmořské výšce 175 m n. m. a měří 62 m. Má tři vyhlídkové ochozy, přičemž k nejvyššímu vede 302 schodů. K rozhledně se dá dostat pěšky – 1,5 km cesty zámeckým parkem, lodí po zámecké Dyji nebo koňským spřežením. Podlahy i zdi prostor zdobí maurské kresby a nápisy.

Vzdálenost: asi 4 km.
Janův hrad


Janův hrad je napodobenina středověké staré ruiny hradu, kterou si nechali postavit Lichtenštejnové. Uvnitř se ale nachází krásný lovecký zámeček. Janův hrad sloužil panstvu zejména po honech. Kouzlo místa dotváří krásné okolí hradu.

Vzdálenost: asi 10 km.
Valtice


Za valtickým náměstím se nachází rozlehlý komplex zámeckých budov. Některé části slouží jak výstavní galerie nebo sály pro konání různých společenských akcí. Impozantní dojem zámeckého komplexu doplňují i zámecké stavby v okolí — Dianin chrám zvaný Rendezvous, mohutná kolonáda, zámek Belveder, novogotická kaple sv. Huberta, Tři Grácie a další.

Vzdálenost: asi 10 km.Tři Grácie


Dominantou této stavby je podstavec se třemi nahými řeckými bohyněmi: Athénou, Afroditou a Artemis. Kolem podstavce s bohyněmi se vine klasicistní salet půlkruhové kolonády.

Vzdálenost: asi 4 km.

Apollonův chrám


Zámeček se nachází na kopci u břehu Mlýnského rybníka. Zdobí ho dórské sloupy, klasicistní zábradlí a točité schodiště. V dnešní době slouží jako vyhlídka.

Vzdálenost: asi 4 km.

Kaple svatého Huberta


Je nejmladší stavbou Lednicko-valtického areálu. Je to napodobenina gotické kaple s trojbokým oltářem a sochou sv. Huberta. U kaple se konávala děkovná bohoslužba na ukončení honů.

Vzdálenost: asi 3 km.

Rendes vous (Dianin chrám)


Tato stavba postavená na vrchu připomíná římský vítězný oblouk. Hlavní fasády jsou bohatě zdobeny reliéfy s antickou mytologií – jak řeckou, tak římskou. Interiéry stavby jsou rozděleny do čtyř nadzemních podlaží. V levé části je dnes dvoupodlažní byt správce (dříve lovčího) a nad ním malý salonek. Dominantním prostorem celého zámečku je bohatě štukem zdobený hlavní sál.

Vzdálenost: asi 3 km.Kolonáda na Reistně


Jedná se o obdélníkovou stavbu, kterou tvoří 12 dvojic sloupů s korintskými hlavicemi. Stavba je památníkem zesnulých předků Josefa I. z Lichtenštejna, tomu odpovídá i veškerá výzdoba. Z přístupného ochozu kolonády je nádherný výhled.

Vzdálenost: asi 10 km.
Pohansko


Zámek stojí na valu velkomoravského hradiště. Uvnitř jsou archeologické expozice a za rybníčkem je malé muzeum prvorepublikového vojenského opevnění. Nedaleko zámečku stojí slovanská polozemnice a rekonstrukce pohanského obětiště. Areálem prochází naučná stezka, kde je možné se dočíst spoustu zajímavých informací nejen o archeologických výzkumech, ale i o okolní krajině lužních lesů.

Vzdálenost: asi 10 km.Obelisk


Obelisk se nachází při samém okraji památkové zóny Lednicko-valtického areálu. Jen několik desítek metrů za obeliskem je vlevo od cesty chráněná přírodní památka Květné jezero. Obelisk je nejstarší stavbou Lednicko-valtického areálu.

Vzdálenost: asi 12 km.